Elektronisch aanmelden voor het basisonderwijs

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021
voor alle kinderen geboren in 2018

Ouders die hun kind willen inschrijven in een Wetterse basisschool, moeten eerst online aanmelden. School in zicht geeft aan ouders het uitdrukkelijke advies om meerdere scholen te bezoeken en er minstens drie op te geven in de aanmeldingslijst.

Belangrijke data (Gewoon Basisonderwijs)

  • 2 maart – 31maart 2020: aanmelden van alle andere kinderen
  • Uiterlijke 30 april 2020: communicatie van het resultaat van de aanmelding (per mail of per brief)
  • 4mei – 26 mei 2020: inschrijven van de aangemelde leerlingen
  • Vanaf vrijdag 29 mei 2020 : vrije inschrijvingen

Meer info over het aanmelden kan u vinden op laarne-wetteren.aanmelden.in

Buitengewoon basisonderwijs.

Om uw kind in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs heeft u een verslag van het CLB nodig dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Daarin staat vermeld welk type het best aangewezen is voor uw kind. Met dit verslag kan u rechtstreeks inschrijven op de school. U hoeft uw kind dus niet eerst aan te melden.

Een overzicht van basisscholen buitengewoon onderwijs is terug te vinden op www.wetteren.be (doorklikken naar de rubriek Scholen & Opvang > Scholen in Wetteren > Scholen buitengewoon onderwijs)

Meer info

Meer informatie is beschikbaar op laarne-wetteren.aanmelden.in
Ook via de gemeentelijke informatiekanalen wordt u op de hoogte gebracht van meer details.

Op de infoavond van School in zicht kunnen ouders vragen stellen over de inschrijvingsafspraken.

Veel gestelde vragen

Ben ik zeker van een plaats in een basisschool via School in zicht?

Nee.
School in zicht helpt ouders om op basis van correcte informatie voor een school te kiezen, maar kan niet tussenbeide komen bij de inschrijvingen.

Biedt de buurtschool wel voldoende kwaliteit en uitdaging aan mijn kind?

Ja,
gemiddeld even veel als andere scholen. Maar dat hangt af van school tot school (en vooral van schoolteam tot schoolteam), net zoals in scholen buiten de buurt.

Doorlichtingsverslagen:
De meeste Wetterse scholen zijn de voorbije jaren doorgelicht. Die doorlichtingsverslagen zijn online terug te vinden.
De kritiek op deze verslagen is vaak dat ze vooral papieren controleren eerder dan het lerarenkorps of hun manier van lesgeven. Daar is iets van aan, maar ze zijn voor ouders de enige ‘objectieve’ vergelijkingsbron tussen scholen.
Let wel op met iets oudere verslagen. Het kan zijn dat een school al één of twee jaar hard heeft gewerkt om een opmerking van de doorlichting weg te werken. In dat geval is hun vroegere werkpunt net een sterkte geworden. Gebruik doorlichtingsverslagen daarom niet als enige referentie.

Voor wie meer achtergrond wil:
In 2012 werden de resultaten gepubliceerd van het SINBA-onderzoek, een grootschalig driejarig onderzoek door de universiteiten van Gent, Antwerpen en Leuven. Het SINBA-onderzoek toonde aan dat het aantal kansarme en/of allochtone leerlingen niet bepalend is voor het succes van de school. Dat wil zeggen: er zijn goede scholen met veel kansarme leerlingen, en slechte scholen met veel kansarme leerlingen. Net zoals er goede scholen zijn met weinig kansarme leerlingen en slechte scholen met weinig kansarme leerlingen. De onderzoekers gingen ook expliciet na of kansrijke leerlingen niet minder bijleren als er veel kansarme leerlingen in de klas zitten, maar dat blijkt niet het geval.

Eerder onderzoek uit 2008 door professor Verhaeghe (UGent) en professor Van Damme (KULeuven) toonde een gelijkaardig beeld. De twee professoren maakten een vergelijking van de leerwinst die verschillende scholen boeken. Uit hun onderzoek bleek dat kinderen in scholen met veel kansarme leerlingen gemiddeld even veel bijleren als in scholen met minder kansarme leerlingen. Net als uit het SINBA-onderzoek bleek ook hier dat vooral de individuele schoolkenmerken bepalend zijn voor hoeveel een leerling er bijleert.

Beide onderzoeken ontkrachten een aantal vooroordelen over de onderwijskwaliteit in scholen met veel kansarme leerlingen. Ze tonen aan hoe belangrijk het is om je als ouder grondig te informeren vooraleer je een school kiest. Mechelse ouders kunnen dat doen via de infoavond en de openschooldagen van School in zicht.

© 2020 School in zicht vzw / t 03 270 38 05 / stuur e-mail / facebook / privacy / design: duall