Inschrijvingen in het basisonderwijs voor schooljaar 2020-2021

Ouders die hun kind willen inschrijven in een Mechelse basisschool voor schooljaar 2020-2021, moeten eerst online aanmelden. School in zicht geeft aan ouders het uitdrukkelijke advies om meerdere scholen te bezoeken en er minstens vier op te geven in de aanmeldingslijst.

Voorrangsperiode broers- en zussen en kinderen van personeel

  • 13 januari – 24 januari 2020: Is je kind geboren in 2018 en heeft je kind een broer of zus op de school of werk je op de school? Schrijf in de school zelf in tussen 13 januari en 24 januari 2020.

Aanmelden gewoon basisonderwijs

  • 2 maart (vanaf 12u ’s middags) – 31 maart 2020 (tot 12u ’s middags): aanmelden van alle andere kinderen via www.kiesjeschool.be.
  • Uiterlijk 24 april (vanaf 12u ’s middags): Je krijgt het resultaat van aanmelden.
  • 4 mei – 26 mei 2020: Ga naar de school om je kind in te schrijven. Maak vooraf een afspraak.
  • Vanaf 29 mei 2020: Vrije inschrijvingen. Was er geen plaats voor je kind? Heb je je kind niet aangemeld? Ga dan vanaf 29 mei 2020 naar een school met nog vrije plaatsen.

Inschrijven in het buitengewoon basisonderwijs.

Kinderen die je inschrijft in het buitengewoon onderwijs, moet je niet aanmelden. Inschrijvingen gebeuren rechtstreeks in de school.

  • 23 maart – 3 april 2020: Inschrijven broers en zussen en kinderen van personeel.
  • Vanaf 14 mei 2020: Inschrijvingen in alle scholen.

Meer info

Meer informatie is beschikbaar op www.kiesjeschool.be.

Op de infoavond van School in zicht zal de LOP-deskundige aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over de aanmeldings-en inschrijvingsprocedure.

Veel gestelde vragen

Wanneer is een kind een indicatorleerling?
Een indicatorleerling is een leerling waarop minstens één van de volgende criteria van toepassing is:

  1. het gezin ontving een schooltoelage in het huidige schooljaar (2019-2020) of het schooljaar voordien (2018-2019);
  2. de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het zesde middelbaar.

De thuistaal van een kind is geen indicator meer (behalve in Brussel).

Zijn er genoeg plaatsen in basisscholen in Mechelen?
Ja (maar…)
In alle Mechelse basisscholen samen is er voldoende plek om elk kind een stoeltje te geven.
Minder goed nieuws is dat dit ook vorig jaar zo was. En toch werd er gekampeerd. Verschillende kinderen werden op één of meer scholen geweigerd omdat er geen plek meer was.
Dat komt ten eerste omdat er in sommige wijken een capaciteitstekort is (in die wijken wonen dus meer kinderen dan er plek is op de scholen). Scholen die een capaciteitstekort hebben zullen vanaf dit schooljaar (2019-2020) verplicht worden om digitaal aan te melden. Meer info over het aanmeldingssysteem is terug te vinden op de website www.lop.be of via de brochure ‘Kleintjes worden snel groot’ die u in januari in uw brievenbus vindt.
School in zicht nodigt ouders uit om àlle scholen in hun buurt te overwegen, ook de minder evidente. De openschooldagen bieden daarbij een buitenkans om een eerlijk beeld te krijgen van de dagelijkse klaswerking. Nadien beslissen ouders zelf voor welke school ze kiezen.
Ben ik zeker van een plaats in een basisschool via School in zicht?
Nee.
School in zicht helpt ouders om op basis van correcte informatie voor een school te kiezen, maar kan niet tussenbeide komen bij de inschrijvingen.
Biedt de buurtschool wel voldoende kwaliteit en uitdaging aan mijn kind?
Ja,
gemiddeld even veel als andere scholen. Maar dat hangt af van school tot school (en vooral van schoolteam tot schoolteam), net zoals in scholen buiten de buurt.

Doorlichtingsverslagen:
De meeste Mechelse scholen zijn de voorbije vier jaar doorgelicht. Die doorlichtingsverslagen zijn online terug te vinden.
De kritiek op deze verslagen is vaak dat ze vooral papieren controleren eerder dan het lerarenkorps of hun manier van lesgeven. Daar is iets van aan, maar ze zijn voor ouders de enige ‘objectieve’ vergelijkingsbron tussen scholen.
Let wel op met iets oudere verslagen. Het kan zijn dat een school al één of twee jaar hard heeft gewerkt om een opmerking van de doorlichting weg te werken. In dat geval is hun vroegere werkpunt net een sterkte geworden. Gebruik doorlichtingsverslagen daarom niet als enige referentie.

Voor wie meer achtergrond wil:
In 2012 werden de resultaten gepubliceerd van het SINBA-onderzoek, een grootschalig driejarig onderzoek door de universiteiten van Gent, Antwerpen en Leuven. Het SINBA-onderzoek toonde aan dat het aantal kansarme en/of allochtone leerlingen niet bepalend is voor het succes van de school. Dat wil zeggen: er zijn goede scholen met veel kansarme leerlingen, en slechte scholen met veel kansarme leerlingen. Net zoals er goede scholen zijn met weinig kansarme leerlingen en slechte scholen met weinig kansarme leerlingen. De onderzoekers gingen ook expliciet na of kansrijke leerlingen niet minder bijleren als er veel kansarme leerlingen in de klas zitten, maar dat blijkt niet het geval.

Eerder onderzoek uit 2008 door professor Verhaeghe (UGent) en professor Van Damme (KULeuven) toonde een gelijkaardig beeld. De twee professoren maakten een vergelijking van de leerwinst die verschillende scholen boeken. Uit hun onderzoek bleek dat kinderen in scholen met veel kansarme leerlingen gemiddeld even veel bijleren als in scholen met minder kansarme leerlingen. Net als uit het SINBA-onderzoek bleek ook hier dat vooral de individuele schoolkenmerken bepalend zijn voor hoeveel een leerling er bijleert.

Beide onderzoeken ontkrachten een aantal vooroordelen over de onderwijskwaliteit in scholen met veel kansarme leerlingen. Ze tonen aan hoe belangrijk het is om je als ouder grondig te informeren vooraleer je een school kiest. Mechelse ouders kunnen dat doen via de infoavond en de openschooldagen van School in zicht.

© 2020 School in zicht vzw / t 03 270 38 05 / stuur e-mail / facebook / privacy / design: duall