Elektronisch aanmelden voor het basisonderwijs

Ouders die hun kind willen inschrijven in een Lokerse basisschool, moeten eerst online aanmelden. School in zicht geeft aan ouders het uitdrukkelijke advies om meerdere scholen te bezoeken en er minstens drie op te geven in de aanmeldingslijst.

Belangrijke data

Voor inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 wordt de regelgeving aangepast.

 • Februari 2019 : inschrijven van broers en zussen en kinderen van personeel 1,2
 • Vanaf vrijdag 1 maart 2019: aanmelden van alle andere kinderen
 • Meer informatie over de aanmeldings-en inschrijvingsprocedure volgt begin januari in de Lokerse infokrant, op de website aanmelden.lokeren.be of in de Lop-folder die u in de bus krijgt.

  1 Broers en zussen hoeven niet aangemeld te worden. Zij kunnen op de school zelf ingeschreven worden, dat gebeurt in februari 2019. Alle andere kinderen moeten eerst online aangemeld worden.

  2 Deze voorrangsperiode geldt enkel voor kinderen geboren in 2017. Oudere broers en zussen/kinderen van personeelsleden worden aangemeld en vooraan het aanmeldingsregister gerangschikt.

  Aanleiding

  Tot acht jaar geleden gold in Lokerse basisscholen het principe ‘eerst = eerst’. Dat leidde tot steeds vroegere inschrijvingen in een aantal scholen. Bovendien liepen de leerlingenaantallen per klasgroep er soms op tot dertig kinderen of meer. Zowel op het vlak van pedagogisch comfort als op het vlak van infrastructuur zorgde dat voor overbelasting. Tegelijk bleven er plaatsen vrij in de scholen in de binnenstad. Zij waren onbekend voor ouders uit de buurt. Daarom maakten de Lokerse basisscholen op het lokaal overlegplatform (LOP) drie afspraken.

  1. Nieuwe klasgroepen worden beperkt tot maximaal 25 leerlingen.
  2. Inschrijven gebeurt elektronisch door eerst online aan te melden.
  3. School in zicht start een project in Lokeren om de centrumscholen bekender te maken bij kansrijke ouders.

  Voordelen

  Het elektronische aanmeldingssysteem werd ingevoerd om de plaatsen op scholen met plaatsgebrek zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dat wil zeggen: op basis van afstand van de school tot de woon- of werkplaats van de ouders. Daarnaast helpt het aanmeldingssysteem ook om in alle basisscholen een sociale mix te creëren die een afspiegeling is van de Lokerse samenleving. Bij het toekennen van de plaatsen wordt immers rekening gehouden met de samenstelling van de buurt rondom een school. Dat wil zeggen: met de verhouding tussen het aantal kansrijke en kansarme kinderen in de buurt. Diezelfde verhouding probeert men na te streven in de school. Zo wordt een basisschool een echte afspiegeling van haar buurt. (Onder FAQ staat beschreven welke ‘indicatoren’ men gebruikt om te bepalen of iemand kansarm of kansrijk is. Die zijn opgelegd door de Vlaamse overheid.)

  Meer informatie

  Op de infoavond van School in zicht geeft Evy D’hollander van het LOP uitleg over de werking van het elektronische aanmeldingssysteem.

  Veel gestelde vragen

  Wanneer is een kind een indicatorleerling?
  Een indicatorleerling is een leerling waarop minstens één van de volgende criteria van toepassing is:

  1. het gezin ontving een schooltoelage in het huidige schooljaar (2018-2019) of het schooljaar voordien (2017-2018);
  2. de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het zesde middelbaar.

  De thuistaal van een kind is geen indicator meer (behalve in Brussel).

  Kan ik via School in zicht mijn kind inschrijven in een school?
  Nee.
  School in zicht biedt ouders informatie, brengt hen samen en helpt om een bewuste schoolkeuze te maken. Zo kunnen ze, als ze dat willen, samen de stap naar de buurtschool zetten. Maar daarvoor moeten zij zelf hun kind aanmelden via aanmelden.lokeren.be.

  Ben ik zeker van een plaats in een basisschool via School in zicht?
  Nee.
  School in zicht komt niet tussenbeide bij de inschrijvingen.
  Mijn kind is van eind 2017. Moet ik het nu al aanmelden?
  Ja,
  alle plaatsjes voor kinderen geboren in 2017 worden tijdens de komende aanmeldings-periode verdeeld. Ouders met een kind van dat geboortejaar moeten hun kind dus nu aanmelden als ze zeker willen zijn van een plek – ook al gaat het kind in de praktijk pas in september 2020 voor het eerst naar school.

  © 2019 School in zicht vzw / t 03 270 38 05 / stuur e-mail / facebook / design: duall